Prawo, a codzienność

Prawo to element, który wyznacza regulamin, według jakiego funkcjonuje całe społeczeństwo. Prawo karne, cywilne czy budowlane wskazuje nam czego kategorycznie, nie wolno robić, aby nie zaburzać codziennego funkcjonowania społeczeństwa. To właśnie prawo sprawia, że w Państwie panuje ład i porządek, a ludzie o różnych poglądach, zasadach czy innej wierze mogą ze sobą żyć w zgodzie i porządku. Prawo, które musi przestrzegać każdy obywatel, to regulamin dający równe szanse każdemu człowiekowi na przedstawianie swoich racji czy przekonań. Gdyby na boisku piłkarskim nie było regulaminu i zasad gry, to zapewne dochodziło by do niesprawiedliwości wynikającej np.: z uznawanie bramek, które padły w wyniku złamania zasad boiskowych. Na straży zasad w meczu piłkarskim stoi sędzia, który obserwuje spotkanie i kiedy zachodzi taka potrzeba, odgwizduje przewinienie. W życiu codziennym na straży prawa stoją organy porządkowe typu policja czy straż miejska. Jeśli dochodzi do łamania prawa, to natychmiast następuje interwencja i wyciągane są konsekwencje. W życiu bardzo często dochodzi do sytuacji, w której prawo jest łamana, ale skutki pozytywnie wpływają na życie ludzi czy pojedynczych jednostek. Sytuacją taką może być np.: oddawanie chleba potrzebującym za darmo, bez płacenia za niego podatków. Dlatego prawo czasami bywa niemądre, ale gdyby nie istniało, to nie istniałoby Państwo. Sytuacji, w których naginanie przepisów pozwala komuś pomóc, jest traktowane łagodnie i nie rzadko wyciąga się konsekwencje prawne z takich działań. Oczywiście jest to społecznie uzasadnione i nie jest czymś, co ma negatywny wpływ na większe środowisko społeczne. Przykładem absurdu prawnego jest traktowanie przechodzenia przez drogę w miejscu niedozwolonym za wykroczenie. Mandaty za takie wykroczenie sięgają nawet 50zł. Przypadków takich jest naprawdę wiele i czasami za głupstwo płaci się dość wysokie mandaty. Z jednej strony społeczeństwo uważa, że prawo w niektórych punktach jest nieludzkie i niezrozumiałe. Powszechnie uważa się, że jest ostre i konsekwencje za łamanie niektórych przepisów jest strzelaniem z armaty do muchy. Zbyt łagodne wyroki za poważne przestępstwa dla ludzi znanych i bogatych, a zbyt duże dla ludzi, których nie stać na kaucje i drogich prawników sprawia, że sens prawa zaczyna delikatnie wybiegać poza jego ramy. Kara powinna być adekwatna do czynu, a nie pozycji społecznej. Każdemu obywatelowi marzy się prawo, które będzie równe dla wszystkich. Sądy będą orzekały według popełnionego czynu, a nie według innych przesłanek, które nie zawsze są zrozumiałe dla społeczeństwa. Wiele osób idąc do sądu po sprawiedliwość, odchodzi nieusatysfakcjonowana. W założeniu prawo powinno służyć obywatelowi i stwarzać poczucie sprawiedliwości oraz bezpieczeństwa. Obywatel powinien czuć, że zasady obowiązują wszystkich bez wyjątku. Od wieków prawo było trudne, zawiłe i niezrozumiałe oraz dające szerokie możliwości interpretacji. Dlatego ważne jest, aby prawo rozumieć w myśl zasady, że teoria nie zawsze jest równa w praktyce, a najważniejsze jest dobro społeczne.

Dodaj komentarz